Ebeveynleri Gözünde Çocuklar

Her İşe Seni Koştururlar


Einstein: "Kuantum fiziğine göre aynı anda birden fazla yerde olabilirim."

Hademe: "Her işe seni koştururlar..."

Einstein: "Anlamadım?"

Hademe: "Belli etme kendini!"

*****

Gerçekten de böyle değil midir? Bir okulda, bir şirkette çalışkan biri varsa her işi ona yüklerler. Hademe amcamızın tabiriyle her işe o adamı koştururlar. Sırf bu yüzden herkes tembel rolü yapıyor ülkemizde!

Yorumlar