Tam Ders Çalışacağım...

3 Hafta Üstünde Oturdum


Tavuk Anne: "Yazıklar olsun! 3 hafta üstünde oturdum ben senin!"

Civciv Çocuk: "9 ay karnımda taşıdım gibi bir şey mi bu?"

Tavuk Anne: "Evet!"

Civciv Çocuk: "Olmadı."

*****

Sizlerin de mâlûmu olduğu üzere tavuklar 21 gün kuluçkaya yatarlar. Ne kadar da cefakâr bu analar!

Yorumlar