Tam Ders Çalışacağım...

Ondalık Sayıyı Buldum

Gıyaseddin Cemşid: "Ananı! O ne?"
Gıyaseddin Cemşid: "Üç buçuk attım la! Üç buçuk mu?"
Gıyaseddin Cemşid: "Ondalık sayıyı buldum!"
15. yüzyılda yaşamış olan ünlü matematik ve astronomi âlimi Gıyaseddin Cemşid el-Kâşî, Risalet'ül-Muhitiyye adlı eserinde aritmetikte ondalık sayı kavramını hem ilk defa kullanmış hem de bu sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört işlemi göstermiştir.

Yorumlar